ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จำนวน 720,000 ชุด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นั้น

ดาวน์โหลด