ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ

5 พ.ย. 2557 09:07 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จำนวน 720,000 ชุด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นั้น