ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.แจ้งปิดเรียนวันสอบ GAT/PAT

5 พ.ย. 2557 09:14 น.

ผู้อ่าน

<p> วันนี้( 4 พ.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558  และได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ แล้ว เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบดังกล่าวระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.2557 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT  สำหรับการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น  โดย สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้  1.หัวหน้าสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบจำนวน 137 โรงทั่วประเทศ พิจารณาปิดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิด 2.หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่อยู่ในระดับชั้น ม.6 ในสังกัดเข้าสอบได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องดำเนินการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนที่เข้าสอบ 3.หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้บุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามสอบมาปฎิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบ โดยไม่ถือเป็นวันลา  และ 4.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบล่วงหน้า </p>

 

เครดิต เดลินิวส์