ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สมเด็จพระเทพฯรับสั่งรณรงค์เด็กเข้าร.ร.วิทย์

12 พ.ย. 2557 09:54 น.

ผู้อ่าน

สมเด็จพระเทพฯรับสั่งรณรงค์เด็กเข้าร.ร.วิทย์

สมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง สพฐ. รณรงค์ให้เด็กจากทั่งประเทศมาสอบเข้าเรียนร.ร.จุฬาภรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นร.ร.วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั่วประเทศ

              วันที่ 10 พ.ย.2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือผลการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีรับสั่งว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ มี 12 แห่งทั่วประเทศ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมไม่มีนักเรียนในจ.น่าน สอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.เชียงรายซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการของจ.น่านได้เลย รวมทั้งนักเรียนในหนองคายก็ไม่มีเด็กสอบได้ในโรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.เลย จึงรับสั่งให้ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น อาจจะเพราะในจังหวัดนั้น ๆ มีโรงเรียนดีมากอยู่แล้ว เด็กจึงไม่อยากไปเข้าเรียนที่อื่น อย่างไรก็ตามทรงเห็นว่า เมื่อมีการสร้างโรงเรียนเหล่านี้เพื่อให้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ก็อยากจะมีเด็กมาเรียนให้ครบ เพราะเรามีเป้าหมายที่จะผลิตเด็กให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ดังนั้นต่อไปต้องมีการรณรงค์ให้เด็กมาสอบให้ครบทุกพื้นที่

               เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทรงมีรับสั่งให้มีระบบติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณอย่างเข้มข้น ซึ่งตนได้กราบทูลว่า สพฐ.จะจัดระบบการติดตามเด็กอย่างใกล้ชิดเหมือนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจากจะมีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนการศึกษาเต็มรูปแบบเหมือนกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นจึงจะต้องมีระบบติดตามว่าเด็กจบไปแล้วไปเรียนต่อที่ไหนอย่างไร หากไปเรียนต่อต่างประเทศมีทุนการศึกษารองรับหรือไม่ หรือเรียนตรงตามสายวิทยาศาสตร์หรือไม่ ซึ่งตนจะสนองรับสั่งโดยจะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนต่อที่ทรงมีพระประสงค์ให้จูนเด็กเพื่อให้เรียนในสาขาที่ประเทศต้องการ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติ.

               เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมอยากให้มีระบบติดตามเด็กจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ที่จบการศึกษาออกไปแล้วอย่างใกล้ชิดเหมือนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อย่างเข้มข้น โดยระบบดังกล่าวจะต้องมีการติดตามว่าเด็กจบไปแล้วไปเรียนต่อที่ไหนอย่างไร และเด็กที่ไปเรียนต่อต่างประเทศมีทุนการศึกษารองรับ หรือไปเรียนตรงตามสายวิทยาศาสตร์หรือไม่ ซึ่งตนรับที่จะไปดำเนินการในเรื่องนี้ โดยจะไปตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สร้างระบบติดตามตัวนักเรียน จัดทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มศิษย์เก่า เป็นต้น โดยเฉพาะการติดตามเด็กที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมายและทำงานตรงสาขาตามที่เราต้องการหรือไม่

 

เครดิต คมชัดลึก