ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กรมศิลป์พัฒนาออนไลน์ให้บริการหอสมุดแห่งชาติ

12 พ.ย. 2557 10:13 น.

ผู้อ่าน

อธิบดีกรมศิลปากร เตรียมพัฒนาการให้บริการออนไลน์ของหอสมุดแห่งชาติ นำเข้าข้อมูลสู่ระบบดิจิตอลมุ่งเน้นการให้บริการสืบค้นหนังสือและข้อมูลความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้เริ่มนำเข้าข้อมูลหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากรให้บริการในรูป E-book แล้ว

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยภายหลังนางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการอิสระศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าพบเพื่อยื่นรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนการรณรงค์ให้หอสมุดแห่งชาติพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ พร้อมข้อเสนอในการพัฒนาการให้บริการว่า กรมศิลปากรมีนโยบายและโครงการพัฒนาการให้บริการทางสื่อดิจิตอลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมศิลปากรจะพัฒนาไปพร้อมๆ กันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบงานบริการของหอสมุดแห่งชาติ ทะเบียนโบราณวัตถุของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทะเบียนโบราณสถานของสำนักโบราณคดี รวมถึงงานช่างสิบหมู่ และงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วย

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า งานบริการของหอสมุดแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโบราณหรือหนังสือทั่วๆ ไป จะนำข้อมูลลงสู่ระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้ง่าย เพียงแต่ยังติดขัดในเรื่องงบประมาณ ไม่สามารถนำเข้าทีเดียวได้ทั้งหมด คาดว่าภายใน 3 ปี จะลงชื่อเรื่อง/บรรณานุกรมในหนังสือต่างๆ ให้ครบ 1 ล้านชื่อเรื่อง ส่วน E-book หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้เลย จะต้องทยอยทำอาจมีข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ ฉะนั้นจะเลือกหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร หรือหนังสือที่เป็นประโยชน์และไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้ว จำพวกวรรณคดี ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป สำหรับการให้บริการออนไลน์หนังสือภาษาโบราณซึ่งเป็นโบราณวัตถุ จะต้องเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ก่อน จึงจะนำเข้าสู่ระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต้องมีการจัดซื้อเครื่องมือเฉพาะสำหรับสแกนซึ่งมีราคาสูง จึงต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณอีกมาก คาดว่าภายใน 3 ปี น่าจะเห็นระบบการให้บริการออนไลน์ได้

เครดิต บ้านเมือง