สอบราคาจ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 และการจัดสอบอื่นๆ ปีการศึกษา 2557

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบของ สทศ. (O-NET ระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6,I-NET,V-NET,B-NET และ N-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 39,650 แผ่น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด