รมช.ศธ.ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

S__24928368.jpg

          เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โดยมี อาจารย์สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

          S__24928374.jpg      S__24928383.jpg

      S__24928382.jpg S__24928380.jpg S__24928377.jpg  

          การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ของสนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อยู่ในการดูแลกำกับของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งวันนี้เป็นการสอบ GAT/PAT วันแรก โดยช่วงเช้าสอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,807 คน และช่วงบ่ายสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,494 คน การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 335,950 คน แบ่งตามรายวิชา ดังนี้

รายวิชา

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)

GAT ความถนัดทั่วไป

333,342

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

265,407

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

210,352

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

58,265

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

20,681

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

191,052

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

27,859

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

13,712

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

4,913

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

10,648

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

25,029

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

1,813

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

11,697

 

 

 

S__24928378.jpg