ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

“ร.ร.-มหา'ลัย” ผ่านมาตรฐานติดอันดับโลก รอดตรวจคุณภาพ ใช้วิธีสุ่มเยี่ยม

4 ธ.ค. 2557 11:08 น.

ผู้อ่าน

ภาพ “ร.ร.-มหา'ลัย” ผ่านมาตรฐานติดอันดับโลก รอดตรวจคุณภาพ ใช้วิธีสุ่มเยี่ยม

 

มีเฮ! สมศ. ยกเว้นสถานศึกษาที่ติดอันดับโลก ผ่านประเมินมาตรฐานโลก และผ่านประเมินระดับดีจาก สมศ. ทั้ง 3 รอบไม่ต้องถูกประเมินรอบสี่ แต่จะใช้วิธีสุ่มเยี่ยม พร้อมเผยปรับตัวบ่งชี้รอบสี่ลด ชั่วโมงจิตอาสาเหลือ 40 ชม. จากเดิม 50 ชม. ในส่วนพื้นฐาน ส่วนอุดมฯ ให้ดูรายละเอียดมาเสนอ สมศ. ภายใน 10 ธ.ค. 
       
       วันนี้ (3 ธ.ค.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ว่า มีอะไรต้องปรับแก้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในส่วนของขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ให้มีการปรับลดจำนวนชั่วโมงจิตอาสาลงจากเดิม 50 ชั่วโมง เป็น 40 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กได้ทำจิตอาสาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ใน 40 สัปดาห์ ที่มีการจัดการเรียนการสอน ส่วนอุดมศึกษานั้น ที่ประชุมเห็นว่าควรประเมินตามกลุ่มประเภทของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้มอบให้แต่ละกลุ่มประเภทฯ ไปหารือเรื่องตัวบ่งชี้อีกครั้ง และเสนอกลับมา สมศ. ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2557 ทั้งนี้ คาดว่า กลางเดือนธันวาคมนี้ ตัวบ่งชี้อุดมศึกษาฯ น่าจะแล้วเสร็จได้
       
       “ ในการประเมินฯรอบสี่ ซึ่งจะเริ่มประเมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นั้น หากสถานศึกษาแห่งใดมีคุณภาพสูง โดยมีผลการจัดอันดับติดอันดับโลก หรือผ่านการประเมินจากหน่วยงานต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสูง และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก หรือได้รับผลการประเมินระดับดีมากจาก สมศ. 3 รอบต่อเนื่อง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินตามรายตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กำหนดแบบละเอียด โดย สมศ. อาจเข้าไปเยี่ยมเยียนแทน ซึ่งเรื่องนี้บอร์ด สมศ. เห็นชอบในหลักการแล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆ คงต้องพิจารณากันต่อไป เช่น หน่วยงานการประเมินของต่างประเทศใดบ้างที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสากล ทั้งในระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนเรื่องการติดอันดับโลก ต้องติดอันดับที่เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เป็นต้น ” ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว 

 

ที่มา : นสพ.ผู้จัดการ