ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

25 ธ.ค. 2557 09:30 น.

ผู้อ่าน

ประกาศให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕- ๒๗ ธันวาคม 2557 เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.