ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบ E-Testing ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็ก

29 ธ.ค. 2557 15:54 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๘
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์