ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

29 ต.ค. 2561 16:49 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
 
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  (ภาคกลาง รุ่นที่ 1) มีจำนวนครูเข้ารับการอบรม จำนวน 238 คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ 
 
ภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
 
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (ภาคกลาง รุ่นที่ 1)
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.  กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ครูที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สทศ. ต่อไป
 
  สำหรับการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เช่น ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตารางสอบ คำแนะนำในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ฯลฯ
 
ภาพ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย