ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลด