ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ม.เอกชนหนุน แยก สกอ.ตั้ง "กระทรวงอุดมศึกษา"

5 ม.ค. 2558 10:22 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ม.เอกชนหนุน แยก สกอ.ตั้ง กระทรวงอุดมศึกษา


นายก สสอท.ชี้มหา’ลัยเอกชน เห็นด้วยหาก สกอ.แยกออกเป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา” ฝากรัฐบาลสนับสนุนหนุนทุนวิจัย ร่วมพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องสร้างความเท่าเทียมระหว่างม.รัฐกับม.เอกชน ชี้ที่ผ่านมา ม.รัฐได้อภิสิทธิ์เยอะกว่า ทั้งอนาคตอุดมศึกษาไทยทุกฝ่ายต้องรับกันผลิตบุคลากรระดับนานาชาติ
       
       ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยจะมีการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา ว่า ม.เอกชนเห็นด้วยและเสนอเรื่องนี้มานานแล้ว เพราะการรวมอยู่ภายใต้ ศธ. นั้น ทำให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าและขาดอิสระในการดำเนินการ ซึ่งหากมีการแยก สกอ.ออกมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ในส่วนของม.เอกชน อยากให้มีการวางกฎเกณฑ์ หรือแนวทางปฎิบัติระหว่างม.รัฐและม.เอกชน เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน อยากให้มีการสนับสนุน 4 เรื่องดังนี้ 1.สนับสนุนทุนวิจัย แก่ม.เอกชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับม.รัฐ 2 .ร่วมพัฒนาบุคลากร เช่น มีทุนให้คณาจารย์ บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพราะถ้าม.เอกชนมีบุคลากรที่ดีก็จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาคุณภาพ 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐควรลงทุนให้มหาวิทยาลัยในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ต ซื้อฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งถ้ารัฐลงทุนในเรื่องเหล่านี้ให้แก่ม.เอกชน และ4.สร้างความเท่าเทียมระหว่างม.รัฐกับม.เอกชน จะทำให้เกิดการพัฒนาอุดมศึกษาไทย การศึกษาไทยให้ดีขึ้น
       
       “อยากให้ดูเรื่องความเท่าเทียมด้วย เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่อง ที่ม.รัฐได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าเอกชน เช่น เรื่องการขอทุนวิจัย มีบางกฎเกณฑ์ที่ทำให้ม.เอกชน ไม่สามารถรับทุนวิจัยได้ ทั้งที่เรื่องดังกล่าวม.เอกชนจะมีความพร้อมกว่าทั้งด้านบุคลากร หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในอนาคต ไม่ได้มุ่งเฉพาะเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับชาติเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ที่ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและม.เอกชน จะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตบุคลากรระดับนานาชาติต่อไป” นายกสสอท.กล่าว

 

ที่มา : ผู้จัดการ