ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สรุปเลื่อนสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

2 พ.ย. 2561 08:50 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สรุปเลื่อนสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้(  1 พ.ย. )ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 โดยนพ.ธีระเกียรติ  กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเพื่อแก้ปัญหากรณีกำหนดการสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ แกตและแพต การสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ที่จะใช้ในทีแคส ซึ่งกำหนดสอบช่วงวันที่ 23-26 ก.พ. 2562 ตรงกับวันเลือกตั้งในที่ 24 ก.พ.562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดสอบแกต-แพต ออกไปเป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 2562  ดังนั้นทางโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นม. 6 จะต้องจัดการเรียนการสอน และสอบปลายภาคให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.2562 ก่อนที่นักเรียนจะต้องสอบแกต-แพต ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่า หากเด็กต้องสอบติดต่อกันจะทำให้เด็กเครียดนั้น  ตนไม่อยากให้มองว่าการเลื่อนครั้งนี้เป็นลบ เพราะการเลื่อนสอบจะทำให้เด็กจบเร็วขึ้น และเด็กยังมีเวลาในการสอบวิชาอื่น ๆ อีกทั้งการสอบแกตแพตเป็นการวัดความถนัด ดังนั้นจะสอบเมื่อไรก็ได้
 
“การที่ต้องเลื่อนสอบมาก่อนกำหนดเดิม เพราะหากเลื่อนไปสอบหลังเลือกตั้ง จะกระทบกับปฏิทินการจัดระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ทั้งหมด และการเลื่อนในครั้งนี้จะเลื่อนเฉพาะวันสอบแกต-แพตเท่านั้น  ส่วนการรับสมัครและปฏิทินการสอบอื่น ๆ ยังเป็นไปตามกำหนดเดิมทั้งหมด “นพ.ธีระเกียรติ กล่าว
 
ต่อข้อถามหากรัฐบาลมีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน และไปตรงกับการสอบแกตแพตอีก ศธ. มีแผนสำลอง อย่างไรบ้าง นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ถ้าถึงเวลานั้น ก็ค่อยมาถาม
 
นพ.ธีระเกียรติ  กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ซึ่งทปอ.แจ้งว่า โรงเรียนส่งข้อมูลล่าช้า ดังนั้นในปีนี้ตนขอแจ้งไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นม.6 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ให้ส่งใบปพ.1 ให้ทปอ. ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2561 เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า การที่โรงเรียนส่งข้อมูลช้าทำให้ระบบทีแคสล่ม  ข้อมูลล่าสุดที่ได้รายงานพบว่า ขณะนี้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ยังไม่ส่งข้อมูลกว่า 300 โรงเรียน และโรงเรียนนอกสังกัดศธ. อีกกว่า 1,000 แห่ง
 
“หากโรงเรียนไหน ไม่ส่งใบปพ.1 ภายในกำหนด ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นม.6 และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)จะต้องรับผิดชอบและจะต้องกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นรายกรณีไป เพราะว่ามีความผิดฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และทำให้เด็กเดือดร้อนมากซึ่งผมประกาศเลยว่า ช่วงนี้จะยังไม่มีการย้ายข้าราชการระดับ 10 และ11 ของศธ. จนกว่าจะถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน ”นพ.ธีระเกียรติกล่าวและว่า ส่วนโรงเรียนนอกสังกัดศธ. หากไม่ส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ก็จะรายงานไปยังต้นสังกัด เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ขอบคุณข้อมูล : เดลินิวส์