ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่องคมนตรี

17 ม.ค. 2558 14:50 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่องคมนตรี

13 ม.ค. 58 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤก ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ต่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ที่ทำเนียบองคมนตรี