ผู้อำนวยการ สทศ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่องคมนตรี

Name

13 ม.ค. 58 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤก ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ต่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ที่ทำเนียบองคมนตรี