ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.และทปอ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

17 ม.ค. 2558 16:13 น.

ผู้อ่าน

สทศ.และทปอ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ภาพ สทศ.และทปอ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี      ภาพ สทศ.และทปอ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558  สอบวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

           เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) , ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมี อาจารย์สมทรง กระจ่างศาสตร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

          ภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 176,211 คน ใน 16 ศูนย์สอบ 125 สนามสอบ กระจาย 45 จังหวัดทั่วประเทศ โดยวันแรกมีการสอบ 4 วิชาคือ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ได้ออกระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

           ประธาน ทปอ. กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนสอบไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง หรือเข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์มากขึ้น ซึ่งการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เป็นการสอบที่มีความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งเป็นการลดภาระให้แก่นักเรียนทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบ  สำหรับในปี 2559 ทปอ.จะมอบหมายให้ สทศ.จัดสอบเพิ่มอีก 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาพ สทศ.และทปอ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

            นอกจากนี้  รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ทปอ. แทน นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตประธาน ทปอ.ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

    ภาพ สทศ.และทปอ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี