ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

พระเทพฯ รับสั่งศธ.สอนสะกดคำแบบเดิม

22 ม.ค. 2558 11:04 น.

ผู้อ่าน

    "พระเทพฯ" รับสั่ง ศธ.ขยายการสอนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำ แทนการให้เด็กจำเป็นคำๆ เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เด็กสะกดคำไม่เป็นและอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ พร้อมกับทรงแนะ ศธ.พัฒนาเพิ่มวิสัยทัศน์ครู


    วันที่ 21 มกราคม เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. นายการุน สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบ.ตชด.) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล


    ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ราษฎรมีความรู้ มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถได้รับการศึกษาและมีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงยิ่งขึ้น เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้จบการศึกษาแล้ว จะเป็นรากฐานและกำลังสำคัญของบ้านเมือง เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต


    จากนั้นได้มีการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ 5 ด้าน 1.ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย เรื่องพิชิตทุพโภชนา (การ) รักษาสุขภาพอนามัย 2.ด้านส่งเสริมอาชีพ เรื่องปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ตามแนวปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.ด้านการศึกษา เรื่องอ่านแจกลูก ถูกใจหนู 4.ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา วัฒนธรรมการย้อมผ้าด้วยรากเขาะ และ 5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องวัด บ้าน คน ป่า สู่การพึ่งพาและเกื้อกูล


    ด้านนางสุทธศรี กล่าวภายหลังตามเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ว่า สมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสถึงการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำ ซึ่งเป็นวีธีการสอนแบบในอดีต และสมัยที่ทรงพระเยาว์ก็ทรงเรียนวิธีนี้มาเช่นเดียวกัน แต่ภายหลัง ศธ.ได้มีการเปลี่ยนวิธีสอนเป็นวิธีสอนให้เด็กจำเป็นคำๆ แทน ทำให้เด็กสะกดคำไม่เป็น เมื่อเจอคำใหม่ๆ หรือเปลี่ยนตัวพยัญชนะในสระเดิม ก็ไม่สามารถอ่านได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สพฐ.ได้มีฟื้นการสอนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งพระองค์ก็รับสั่งว่าวิธีนี้เป็นการสอนที่มีประโยชน์ และให้ สพฐ.ไปคิดเพิ่มเติมถึงวิธีการที่จะทำให้เด็กอ่านออก เขียนได้.

 

ที่มา : ไทยโพสต์