ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

26 ม.ค. 2558 09:42 น.

ผู้อ่าน

        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดให้ผู้ที่ยื่นซองสอบราคา ต้องนำเสนอการดำเนินงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
        ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
 
         ประกาศราคากลาง