ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

28 ม.ค. 2558 15:11 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าของสถาบันฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ จำนวน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น
 
เนื่องจากผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สถาบันฯ ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมีจำนวนน้อย สถาบันฯ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558