ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กศน.พัฒนารูปแบบสอบเทียบม.6 จบ 8 เดือน/รองรับคนค้างท่อ

3 ก.พ. 2558 14:55 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กศน.พัฒนารูปแบบสอบเทียบม.6 จบ 8 เดือน/รองรับคนค้างท่อ

      นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการมีมติให้ชะลอโครงการยก ระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน หรือการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเดิมตกค้างอยู่หลายหมื่นคน และมีผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ในปีนี้อีกเกือบหนึ่งหมื่นคน ซึ่งมาลงทะเบียนก่อนที่โครงการจะถูกชะลอ

  ดังนั้น กศน.จึงต้องหาแนวทางที่จะดูแลนักศึกษากลุ่มนี้ไม่ให้เสียโอกาสหากเทียบไม่ ผ่าน โดยกำลังดำเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งการเรียนแบบพบกลุ่ม การเรียนทางไกล การเทียบระดับการศึกษา(เทียบทีละระดับ)

     “กศน.จำ เป็นต้องดูแลนักศึกษาเหล่านั้น โดยให้ความสำคัญกับการเรียน 3 รูปแบบดังกล่าว โดยเฉพาะการเทียบทีละระดับ เพราะมีวิธีการเทียบใกล้เคียงกับการเทียบแบบ ม.6 ใน 8 เดือน ซึ่งหากเข้าสู่ระบบจริง ๆ ก็ใช้เวลาเทียบแต่ละระดับไม่แตกต่างจาก ม.6 ใน 8 เดือน คือถ้าเริ่มนำประสบการณ์มาเทียบระดับ ม.ต้น ก็ใช้เวลาน้อยสุด 6 เดือน แล้วเทียบ ม.ปลายอีก 6 เดือน ถ้าเทียบทั้ง 2 ระดับก็ใช้เวลาแค่ 1 ปี ซึ่งต่างกันแค่ 4 เดือน และที่ผ่านมาผู้เรียนแบบเทียบทีละระดับจะเทียบผ่านประมาณ 70% ขณะที่แบบพบกลุ่มใช้เวลา 2-5 ปีในแต่ละระดับ โดยถ้านักศึกษาทำกิจกรรมพบกลุ่มตามระบบและมาสอบตามที่กำหนดที่ผ่านมาก็จะ ผ่านประมาณ 90% สำหรับการเรียนแบบทางไกลจะผ่านประมาณ 45 % แต่กรณี ม.6 ใน 8 เดือน สถิติเฉพาะปีแรกผ่านแค่ 19 %เท่านั้น” เลขาธิการ กศน.กล่าวและว่า

     อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบจากโครงการ จบม.6 ใน 8 เดือน คือ ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าใครจะมาสอบบ้าง ขณะที่เราต้องจัดพิมพ์ข้อสอบให้เท่ากับจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาสอบมีคนเข้าสอบน้อยมาก ซึ่งเหตุผลที่ไม่มาสอบส่วนใหญ่ คือ ความกลัว กลัวจะทำข้อสอบไม่ได้

 

ที่มา : สยามรัฐ