ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันแพทย์ฯหนุนลดสอบ O-Net ประหยัดงบ

5 ก.พ. 2558 11:15 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สถาบันแพทย์ฯหนุนลดสอบ O-Net ประหยัดงบ
ภาพ สถาบันแพทย์ฯหนุนลดสอบ O-Net ประหยัดงบ

        วันนี้ (4 ก.พ.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอปรับลดการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากเดิมสอบ 8 กลุ่มสาระฯ ตามที่พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบนโยบายให้ไปศึกษา ว่า ในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของ กลุ่มแพทย์ และทันตแพทย์ ไม่น่าจะเกิดผลกระทบกับการสอบคัดเลือก เนื่องจาก กสพท.กำหนดให้ใช้คะแนน O-Net เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สอบ โดยจะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อละ 60 ทั้งยังกำหนดให้ใช้เพียง 5 กลุ่มสาระฯ เท่านั้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และการกำหนดให้ใช้คะแนน O-Net ก็เพื่อให้เด็กอยู่ในระบบ ไม่ต้องการเด็กกวดวิชา ดังนั้น ส่วนตัวเห็นด้วยกับ ศธ. ที่มีนโยบายลดการสอบ O-Net และมองว่าควรให้การสนับสนุน เพื่อเด็กจะได้สอบน้อยลง ทั้งยังประหยัดงบฯด้วย ส่วนที่ห่วงว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษา จะให้โรงเรียนออกข้อสอบด้วยส่วนหนึ่ง อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนั้น ตนคิดว่าการกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร
       
       ด้าน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. เปิดเผยว่า จาก การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ เป็นประธานนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมทั้งการปรับลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่ทางบอร์ด สทศ. มีความเห็นตรงกันว่าควรจะจัดสอบเพียง 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ คณิต วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามนโยบายที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมาย โดย สทศ. อยู่ระหว่างส่งเรื่องดังกล่าวให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังไม่ถึงมือ พล.ร.อ.ณรงค์ จึงขอรอพิจารณาในรายละเอียดก่อนว่าบอร์ด สทศ.มีความเห็นและข้อเสนออย่างไรบ้าง จากนั้นจะให้ความเห็นชอบต่อไป

 

ที่มา : ผู้จัดการ