ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วันแรกสอบ O-Net ม.6 ราบรื่น!

7 ก.พ. 2558 15:57 น.

ผู้อ่าน

สอบ O-Net ม.6 วันแรกเรียบร้อย “กฤษณพงศ์” ย้ำจัดสอบต้องโปร่งใส ขณะที่กรณีลดสอบ O-Net ยังต้องหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มั่นใจทุกเรื่องมีกติกาในตัวไม่ห่วงปัญหาได้เปรียบเสียเปรียบ ย้ำการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งเด็กล่วงหน้า 3 ปีให้เด็กเตรียมพร้อม ขณะที่ สทศ.ตั้ง คกก.สืบหาข้อเท็จจริง กรณีตั้งกระทู้อ้างผู้บริหารขอบอกข้อสอบ O-Net ป.6 แต่ยังไม่คืบหน้าเพราะไม่มีรายละเอียด ฝากใครมีข้อมูลให้แจ้งมาที่ สทศ.ทันทีหากพบทำผิดก็จะจัดการตามขั้นตอน
       
       วันนี้ (7 ก.พ.) ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. และนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐง) เดินทางตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ปีการศึกษา 2557 ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
       
       นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการจัดสอบ O-Net ระดับม.6 โดยภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีรายงานการทุจริต ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้มีศูนย์สอบจำนวน 19 ศูนย์และมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 446,741 คนทั่วประเทศ สอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวันแรกสอบ 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตนไม่ติดใจเรื่องคุณภาพข้อสอบ แต่อยากย้ำเรื่องการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และสังคมต้องช่วยกันส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าต้องไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่ทุจริต โดยต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก 
       
       รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ในส่วนที่ สทศ.เสนอลดการสอบ O-Net จากเดิม 8 กลุ่มสาระฯ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ นั้นเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องยังต้องหารือร่วมกัน โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องไปเตรียมความพร้อมในส่วนของวิชาที่ต้องจัดสอบเอง ทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ ว่าจะทำอย่างให้การจัดสอบได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ส่วนข้อกังวลของหน่วยงานที่นำคะแนน O-Net ไปใช้ทั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และโรงเรียนที่ต้องคะแนนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 และม.4 ว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนั้น ตนคิดว่าทุกอย่างมีกติกาอยู่ในตัวเองและที่ผ่านมา การจะเปลี่ยนอะไรก็ต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปีเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัว
       
       ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ สทศ.ได้มีการออกระเบียบ สทศ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 กำหนดโทษของนักเรียนผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ กรรมการประจำศูนย์สอบเพื่อป้องกันการทุจริตการสอบทุกประเภทที่จัดโดย สทศ. ซึ่งก่อนการจัดสอบ สทศ.ได้ส่งหนังสือเวียนกำชับไปยังศูนย์สอบทุกแห่งให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันการทุจริต ขอให้มั่นใจว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้น ส่วนกรณีที่มีการตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดัง อ้างว่ามีผู้บริหารโรงเรียน บอกกับผู้สังเกตการณ์การสอบว่าขอบอกข้อสอบเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-Net ระดับป.6 เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ สทศ.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง แต่ยังไม่มีรายงานเข้าเพราะโพสต์ดังกล่าวไม่มีการระบุชื่อผู้โพสต์ สถานที่ หรือรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอยากฝากว่าหากใครมีข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำทุจริต สามารถแจ้งมาโดยตรงที่ สทศ.ในช่องทางต่างๆ อาทิ จดหมายถึง ผอ.สทศ.โดยตรง หรือ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบและหากพบว่ามีการทุจริตจริงจะได้ลงโทษตามขั้นตอนต่อไป 
       
       ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี กล่าวว่า โรงเรียนศึกษานารี เป็นสนามสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธรบุรี ซึ่งมี 5 โรงเรียนใช้สถานที่ ใช้ห้องสอบ 43 ห้องสอบ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาศึกษานารี นักเรียนเข้าสอบ 569 คน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ นักเรียนเข้าสอบ 360 คน โรงเรียนมัธยสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักเรียนเข้าสอบ 108 คน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ นักเรียนเข้าสอบ 129 คน และโรงเรียนแสงอรุณ นักเรียนเข้าสอบ 101 คน รวมทั้งสิ้น 1,267 คน 

 

เครดิต  ผู้จัดการออนไลน์