ประกาศ เรื่อง การจัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2557

การสอบ O-NET ม.6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการรับสมัครสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย สมัครวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 

notice.gif ประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

notice.gif ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ตารางสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย