ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

7 มี.ค. 2558 14:27 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย          ภาพ รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย                    

              สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2558 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

             เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ประธานกรรมการบริหาร สทศ.(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์)  ผู้อำนวยการ สทศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)  ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาจารย์สหัส ภัทรนิตินันท์) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (อาจารย์วิสิทธิ์  ใจเถิง) และคณะครูให้การต้อนรับ

 ภาพ รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย          ภาพ รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย        

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า   การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 184,092 คน ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่ได้รับรายงานการทุจริต โดยตลอด 4 วันจะจัดสอบวันละ 2 วิชาๆละ 3 ชั่วโมง ซึ่งวันแรกช่วงเวลา 08.30-11.30 น. สอบ GATความถนัดทั่วไป และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การสอบครั้งนี้เน้นความโปรงใส และเข้มงวดมาตรการป้องกันการทุจริต และที่ผ่านมาส ทศ. ก็ได้ลงโทษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ่ายภาพหน้าปกข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโพสต์ลงในอินสตาแกรม หรือ ไอจีส่วนตัว ไปแล้วโดยการไม่ตรวจกระดาษคำตอบในวิชานั้น พร้อมส่งชื่อให้สถานศึกษาต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนรายดังกล่าวเลือกเรียน เพื่อให้ใช้ประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นตัวอย่างว่า ใครทำอะไรก็จะได้รับผลอย่างนั้น จึงอยากให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบด้วยความโปร่งใส

        
         ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า หากผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ และโพสต์ภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบที่จัดโดย สทศ. จะถือว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตฝ่าฝืนระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ซึ่งมีโทษตั้งแต่ไม่ตรวจกระดาษคำตอบในวิชาที่ทุจริต หรือ ทุกวิชา  และหากทำให้เกิดผลกระทบกับระบบการจัดสอบ สทศ.จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ สทศ.ได้จัดทำป้ายคำเตือนให้ทุกสนามสอบติดบริเวณหน้าห้องสอบและหน้าปกของแบบทดสอบ เพื่อเป็นการยำ้เตือนอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย           ภาพ รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย