ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ ดังเอกสารแนบนี้

ดาวน์โหลด