ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

10 มี.ค. 2558 16:47 น.

ผู้อ่าน

บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ ดังเอกสารแนบนี้