ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ครม.ไฟเขียวร่างกม.นอกระบบ "มธ.-มข."

11 มี.ค. 2558 16:20 น.

ผู้อ่าน

วันนี้ (10 มี.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... และ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยขณะนี้เหลือ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกเพียงฉบับเดียวที่อยู่ในการพิจารณาของ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอให้ ครม. เห็นชอบต่อไป ส่วนจะนำเข้าครม.เมื่อใดนั้นยังไม่สามารถตอบได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรอง วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ....   อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐนั้น มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หากมหาวิทยาลัยใดพร้อมก็เสนอร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา(สกอ.) พิจารณาได้ตามขั้นตอน ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนยังได้หารือกับสกอ.ว่าอาจต้องมีระบบเข้าไปช่วยสร้างความ พร้อมให้มหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มหาวิทยาลัยด้วย

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ที่ส่งมาให้ สกอ.พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งหากที่ใดมีความพร้อมก็สามารถส่งให้สกอ.พิจารณาได้ทันที ทั้งนี้ในส่วนของร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.... ที่ครม.เพิ่งให้ความเห็นชอบไปนั้น เป็นการปรับแก้รายละเอียดจากกฎกระทรวงเดิม ซึ่งตามปกติการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะรับรองในระดับปริญญา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาว่าในชื่อปริญญาเดียวกัน แต่ใช้หลักสูตรไม่เหมือนกัน ดังนั้นจะปรับมารับรองเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด.

 

ที่มา : เดลินิวส์