ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.-ม.กิฟุ ประเทศญี่ปุ่น วิจัยร.ร.การศึกษาพิเศษของไทย

11 มี.ค. 2558 16:21 น.

ผู้อ่าน

        สพฐ.ร่วมมือกับ ม.กิฟุ ประเทศญี่ปุ่นทำการวิจัย 5 โรงเรียนการศึกษาพิเศษของไทย ทำการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษโดยการเกษตร
       
       วันนี้ (10 มี.ค.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมการทำวิจัยกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศไทยและเพื่อเป็นการ เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในอาชีพด้านการเกษตรระหว่างการศึกษาพิเศษ ทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ สพฐ. มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษของ ประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษาที่เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
       
       สำหรับเป้าหมายในการดำเนินจะแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยกิฟุ (Gifu University) และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัย Chubu Gakuin ศึกษาดูงานในสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ศึกษาดูงานการให้บริการด้านสวัสดิการแก่คนพิการ และโครงการในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการพิเศษและการส่งเสริมสวัสดิการแก่คนพิการ โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกิฟุ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย รวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด สถานศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของคนพิการ
       
       “ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาการจัดการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้ได้ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ การเกษตรกับ 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โรงเรียนฉะเชิงเทรานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นและ โรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศไทย และถือเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกิฟุประเทศ ญี่ปุ่น และ สพฐ. ต่อไปอีกด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ที่มา : ผู้จัดการ