ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แนะอุดมศึกษากำหนดวันสอบระบบรับตรงพร้อมกัน

13 มี.ค. 2558 12:08 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ แนะอุดมศึกษากำหนดวันสอบระบบรับตรงพร้อมกัน
 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น 18,451 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาในระบบสอบตรงได้เพียง 3,500 คน คิดอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1 : 6 โดย 5 คณะยอดฮิตที่มีผู้สมัครสูงสุด ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แต่เมื่อเจาะลึกเป็นรายสาขาวิชาจะพบว่า สาขาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:15 สาขาวิชาบัญชีและการเงิน มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:12

รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวอีกว่า ตนรู้สึกเป็นห่วงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะการเปิดรับสมัครมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างกลุ่มราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยเก่า และกลุ่มราชภัฏ ซึ่งเมื่อมองในแง่การตัดสินใจของนักศึกษา เมื่อจัดสอบไม่ตรงกันอาจมียอดสละสิทธิ์เข้าเรียนต่อค่อนข้างสูง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเรียกนักศึกษาสำรองเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงอยากเห็นการสอบพร้อมกันของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่ม นอกจากนี้ ตนขอฝากไปยังนักเรียนที่จะเข้าสอบในระบบสอบตรงกับ มทร.ธัญบุรี ขอให้ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ซึ่งกำหนดจะสอบในวันที่ 14-15 มี.ค.นี้ให้ดี ที่สำคัญต้องไม่ลืมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วยจะได้ไม่เสียสิทธิ์ เพราะทุกปีมักเกิดปัญหาเช่นนี้เป็นประจำ.

 

ที่มา : ไทยรัฐ