รับสมัครคัดเลือกบุคคเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ.

รับสมัครคัดเลือกบุคคเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลด