ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

นายกฯตั้งซุปเปอร์บอร์ดการศึกษาแล้ว

19 มี.ค. 2558 09:26 น.

ผู้อ่าน

วันนี้ (18 มี.ค.)พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาโดยมีนายก รัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ประกอบด้วย 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี 3. พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัยรมว.ศึกษาธิการ 4. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 5. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ6. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ7. นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  8. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 9. นายอาคมเติมพิทยาไพรสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 19 มี.ค. เวลา 13.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล  

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคณะกรรมการฯชุดนี้จะมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรการและแนวทางการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รัฐบาลและแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะมีการกำกับ ดูแล ติดตาม และบูรณาการงาน  รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินนโยบายและการ พัฒนาการศึกษา อีกทั้งการเชิญรัฐมนตรีและผู้แทนหน่วยงานตลอดจนแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม 

 

ที่มา : เดลินิวส์