ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ชี้ลดสอบ O-Net แค่ 5 วิชาเด็กวิทย์-เทคโนฯได้ประโยชน์

7 เม.ย. 2558 13:41 น.

ผู้อ่าน

        ราชมงคลเตรียมพร้อมลดสอบ O-Netเหลือ 5 วิชา ในปีการศึกษา 58 อธิการ มทร.ธัญบุรี ชี้ช่วยลดภาระกับเด็กที่เรียนสายวิทย์-เทคโนฯ ได้มาก มั่นใจไม่กระทบการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
       
       รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพียง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสถานศึกษาจะเป็นออกข้อสอบให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยจะเริ่ม ทันทีในปีการศึกษา 2558 นั้น ตนเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพราะ 5 วิชา หลักนี้ใช้ในการสอบนั้นชี้วัดได้เฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ที่เหลืออีก 3 กลุ่มสาระ มีความจำเป็นกับกลุ่มผู้ที่จะเลือกเรียนในสายศิลปศาสตร์ หรือกลุ่มที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คะแนนจากความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) เป็นหลัก จะใช้คะแนนจาก O-Netน้อยมาก ดังนั้นเมื่อตัด 3 กลุ่มสาระฯ ดังกล่าวออกไป จะช่วยลดภาระให้กับนักเรียนที่เลือกที่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาก ทั้งนี้ในส่วนของ 9 มทร.ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้กันไป บ้างแล้ว และเชื่อว่าการปรับลดการสอบ O-Net ของ สทศ.ในครั้งนี้จะไม่ส่งกระทบต่อการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ อุดมศึกษาอย่างแน่นอน

 

ที่มา : ผู้จัดการ