ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ก.พ.รับรองวุฒิปริญญาตรีอาชีวะ

7 เม.ย. 2558 13:43 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ ก.พ.รับรองวุฒิปริญญาตรีอาชีวะ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อขอให้รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ที่เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 2556 ในสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา รวม 43 หลักสูตรนั้น

ขณะนี้ ก.พ. ได้มีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 43 หลักสูตร สามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา ทั้งนี้จะส่งผลให้บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีรุ่นแรก ที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเดือน มี.ค.2558 นอกจากจะสามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสาขาวิชาที่ตัวเองเรียนมาแล้ว ยังสามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนได้อีกด้วย ส่วนในปี 2557 ที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 80 หลักสูตรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอรับรองคุณวุฒิแล้ว.

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ