ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

พบ ร.ร.​ตั้งโต๊ะ​รับ​บริจาค​แลก​ที่นั่ง​เรียน "กมล" กำชับ​ห้าม​ฝ่าฝืน​นโยบาย

20 เม.ย. 2558 10:07 น.

ผู้อ่าน

ภาพ พบ ร.ร.​ตั้งโต๊ะ​รับ​บริจาค​แลก​ที่นั่ง​เรียน กมล กำชับ​ห้าม​ฝ่าฝืน​นโยบาย

จาก​กรณี​ที่​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​ส่งเสริม​การ​ศึกษา​เอกชน (สช.) ตรวจ​พบ​โรงเรียน​เอกชนมี​การ​เบิก​เงิน​อุดหนุน​ค่า​ใช้​จ่าย​ราย​หัว​ซ้ำ ซ้อน และได้​เรียก​เก็บ​เงิน​ดัง​กล่าว​คืน​นั้น  ดร.​กมล รอด​คล้าย   เลขาธิการ​คณะ​กรรมการ​การ​ศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน (กพฐ.) กล่าว​ว่า ใน​ส่วน​ของ​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน (สพฐ.) ได้​รายงาน​ตัวเลข​จำนวน​นักเรียนที่​เรียน​ใน​สังกัด สพฐ.​และ​ได้​มี​การ​สำรวจ​โดย​ศูนย์​ประสาน​งาน​และ​บริหาร​การ​ศึกษา​ จังหวัด​ชาย​แดนภาคใต้ (จชต.) และ  ​สพฐ.พบ​ว่าที่​ผ่าน​มา​มี​ตัวเลขนักเรียน​ซ้ำซ้อน​ที่​ต้อง​เรียก​ เงิน​อุดหนุน​คืน​ประมาณ 26 ล้าน​บาท นอกจาก​นี้​ยัง​ตรวจ​พบ​ว่า​ใน 3 จังหวัด​ชาย​แดน​ภาค​ใต้​มี​โรงเรียน​เอกชน​ถึง 70% ที่​มี​การ​เบิก​เงินซ้ำซ้อน ดังนั้น สพฐ.​จึง​ได้​แจ้ง​ไป​ยัง สช.​ให้​ไป​สำรวจ​สถานศึกษา​ใน​สังกัด​ว่า​มี​ตัวเลข​เด็ก​โรงเรียน​เอกชน​ ซ้ำซ้อน​กับ​สถาน​ศึกษา​สังกัด​อื่น​อีก​จำนวน​เท่าไร

“ขณะ​นี้​ยัง​ไม่​พบ​ว่า​มี​นักเรียน​ซ้ำซ้อน​ใน​สังกัด สพฐ.​เพราะ​เด็ก​อยู่​กับ สพฐ.​อยู่​แล้ว ถ้า​จะ​ซ้ำซ้อนก็อาจ​เกิด​จาก​ระบบ​การ​ส่ง​ต่อ​นักเรียนและ​ฝ่าย​ทะเบียน ไม่มี​การ​อัพเดตข้อมูล​นักเรียน​ให้​เป็น​ปัจจุบัน เช่น  เมื่อมี​เด็ก​ย้าย​ออก​ไป​เรียน​ที่​อื่น​แล้ว แต่​ยัง​ไม่ได้​ตัด​ชื่อออก​จาก​ระบบ​ของ​โรงเรียน หรือ​เด็ก​บาง​คน​ก็​ไม่ได้แจ้งย้าย​ออก​แต่​หาย​ไป​เฉยๆ ทำให้​มี​ราย​ชื่อ​ค้าง​อยู่​ใน​โรงเรียน​เดิม โรงเรียน​ก็​เบิกเงิน​อุดหนุน​ไป​ตาม​จำนวน​นักเรียน​เท่า​เดิม​ตาม​ปกติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม​  ยอมรับว่าเงิน ​อุดหนุน​ราย​หัว​นักเรียน​ของ สพฐ.​มี​เหลือ​ทุก​ปี แต่ สพฐ.​ไม่ได้​รับ​เงิน​คืนจะส่งให้​โรงเรียน​เป็น​ค่า​สาธารณูปโภค​และ​ค่า​ จ้าง​ครู​อัตรา​จ้าง” เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ส่วน​กรณี​ที่​มี​ข่าว​ว่า​โรงเรียน​ที่​มี​อัตรา​การ​แข่ง​ขัน​สูง​ตั้ง โต๊ะ​รับ​บริจาคเพื่อแลก​ที่นั่ง​เรียน​สำหรับ​เด็ก​ที่​พลาด​จาก​การ​สอบ​ นั้น เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น​จริง และ​ตน​ได้กำชับ​ไป​ยัง​โรงเรียน​ที่​ได้​กระทำ​การ​ดัง​กล่าว​ไป​แล้ว​ว่า สพฐ.​ไม่​มี​นโยบาย​ให้​โรงเรียน​ตั้งโต๊ะ​รับ​เงิน​บริจาค แต่​ถ้า​ผู้​ปกครอง​เต็มใจ​ก็​ให้​ทำได้​หลังจาก​เด็ก​ได้​เข้า​เรียนแล้ว และ​ต้อง​มี​ใบเสร็จ​รับ​เงิน​ที่​ถูกต้อง​ด้วย​เพื่อ​นำ​ไป​ใช้​ใน​การ​ลด หย่อน​ภาษี​ได้.

 

ที่มา : ไทยรัฐ