ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

9 ม.ค. 2562 10:32 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นสนามสอบที่อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 7 สนามสอบ ได้แก่ ร.ร.ศาสนวิทยา  ร.ร.อันวารุ้ลอิสลาม ร.ร.อัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)  ร.ร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์  ร.ร.อิกเราะสามัญศึกษา ร.ร.อิสลามสันติชน  ร.ร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ)  ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งปฏิทินการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับระดับศูนย์สอบ/ระดับสนามสอบ โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ ทั้งในช่วงก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ หลังการสอบ และขอความร่วมมือให้แต่ละสนามสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ I-NET ระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 19 มกราคม 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามข้อมูลการสอบ เช่น ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ผังการออกข้อสอบ เนื้อหาการสอบและจำนวน (Test Blueprint) ได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561