ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้เข้าสอบรอง ผอ.-ผอ.แฉ! มศว เฉลยข้อสอบพลาด 11 ข้อ

22 เม.ย. 2558 14:56 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้เข้าสอบรอง ผอ.-ผอ.แฉ! มศว เฉลยข้อสอบพลาด 11 ข้อ
ภาพ ผู้เข้าสอบรอง ผอ.-ผอ.แฉ! มศว เฉลยข้อสอบพลาด 11 ข้อ
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ภาพ ผู้เข้าสอบรอง ผอ.-ผอ.แฉ! มศว เฉลยข้อสอบพลาด 11 ข้อ
ภาพ ผู้เข้าสอบรอง ผอ.-ผอ.แฉ! มศว เฉลยข้อสอบพลาด 11 ข้อ
ผู้เข้าสอบรอง ผอ.- ผอ.แฉ! มศว เฉลยข้อสอบพลาด 11 ข้อ จี้เร่งตรวจสอบและส่งผลให้ สพฐ. ภายใน 24 เม.ย. นี้ ด้าน เลขาธิการ กพฐ. ระบุเคยย้ำ มศว แต่ต้นหากตรวจสอบพบผิดพลาดจริงก็ให้ดำเนินการให้คะแนนได้ หรือถ้าไม่ผิดขอให้มายืนยัน แจงเตรียมการสอบใหม่ให้ครบตำแหน่งที่ว่างประมาณเดือน มิ.ย. นี้ ขณะที่ ผอ.สำนักทดสอบฯ มศว แจงตอบไม่ได้เวลานี้ว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่ต้องรอผลสรุปจากคณะกรรมการ
       
       วันนี้ (21 เม.ย.) ส.ต.ท.นพกร พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เปิดแผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีกลุ่มผู้เข้าสอบประมาณ 200 คน ออกมาร้องเรียน ว่า ข้อสอบที่ออกโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีการเฉลยข้อสอบผิดพลาดและมศว ได้เปิดให้ดูกระดาษคำตอบไปเมื่อวันที่ 9 และ 21 เมษายน ที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่า กลุ่มผู้เข้าสอบประมาณ 300 คน ยังมีข้อข้องใจในข้อสอบที่ออกโดย มศว ดังนั้น จึงขอตรวจกระดาษคำตอบอีกครั้ง และพบว่าข้อสอบและเฉลยมีคลาดเคลื่อน รวมทั้งมีการพิมพ์คำถามผิด สะกดผิด ใช้ตัวย่อผิด และคำตอบคลาดเคลื่อนจากเอกสารทางวิชาการ จำนวน 11 ข้อ ตัวอย่างเช่น ข้อสอบถามว่านโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อแรกคือข้อใด ทาง มศว เฉลยว่า รักษาความมั่นคงของรัฐ แต่คำตอบที่ถูกต้อง คือ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ดังนั้น ทางกลุ่มจึงได้ยื่นหนังสือทักท้วงไปยัง มศว แต่ยังไม่รับคำตอบ โดยจะขอไปตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้ สพฐ. ภายในวันที่ 24 เมษายนนี้
        
       ขณะที่ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับข้อมูลจากทาง มศว และผู้ร้องเรียน แต่ที่ผ่านมาได้หารือกับทาง มศว ว่า หากในกรณีที่ข้อสอบไม่มีความผิดพลาด ขอให้ มศว ออกมายืนยันเพื่อที่จะได้ข้อยุติ แต่หากข้อสอบผิดและผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนเพิ่ม ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ และมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ เนื่องสพฐ.ตำแหน่งว่าง ประมาน 1,000 กว่าตำแหน่ง นอกจากนั้น ในส่วนของผู้ที่ไม่สามารถสอบได้ในรอบแรก ก็สามารถสมัครเข้าสอบได้อีกรอบในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่ง สพฐ. จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกฯ เพื่อให้ได้ครบตามตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยในส่วนของการออกข้อสอบก็อาจจะมีการเปลี่ยนสถาบันผู้ออกข้อสอบ เพราะตามปกติจะไม่นิยมใช้สถาบันเดิมในการออกข้อสอบ แต่ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
       
       ด้าน นางสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าข้อสอบของ มศว มีความคลาดเคลื่อน เพราะต้องรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการของ สำนักทดสอบฯ ก่อน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและรายงานให้ สพฐ. รับทราบภายในวันที่ 24 เมษายน นี้ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบว่าข้อสอบและการตรวจกระดาษคำตอบของ มศว มีความคลาดเคลื่อนจริง จะต้องมีการยกเลิกการสอบและจัดสอบใหม่หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ สพฐ. เพราะทาง มศว เป็นเพียงผู้ออกข้อสอบเท่านั้น

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ