ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 พ.ค. 2558 16:34 น.

ผู้อ่าน

     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
 
     ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.