ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เผยโฉมหลักสูตรเรียนอาชีพควบสามัญ

6 พ.ค. 2558 10:37 น.

ผู้อ่าน

ภาพ เผยโฉมหลักสูตรเรียนอาชีพควบสามัญ

           วันนี้ (5 เม.ย.) นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอ ศ.)เปิดเผยถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ว่า จากการประชุมร่วม 3ฝ่ายระหว่าง สอศ.สพฐ. และสำนักงาน กศน.ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะโครงการเรียน ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยผู้เรียนต้องสมัครเข้า โครงการฯที่ระบุว่าเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ใดเพื่อมีข้อมูลและผลการเรียนอยู่ทั้ง2 แห่งเรียนไม่น้อยกว่า 103หน่วยกิต คาดว่าใช้ระยะเวลาเรียน3 ปีเมื่อจบจะได้รับวุฒิการศึกษา2 ใบ คือมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

    “แนวทางการจัดการเรียนการสอนนั้นจากหลักสูตร ม.ปลายของ สพฐ.ที่เรียนอยู่81 หน่วยกิตก็เพิ่มเป็น 103หน่วยกิต ซึ่งในรายวิชาพื้นฐานสพฐ.จะสอนเองส่วนรายวิชาเพิ่มเติมจะนำวิชาชีพประจำสาขา ของสอศ.ไปสอนทั้งหมดโดยใช้ครูจาก สอศ.ไปสอนส่วนหลักสูตร ม.ปลายของ กศน.ที่เรียนไม่น้อยกว่า77 หน่วยกิตใช้เวลาเรียน 2ปี เมื่อเข้าโครงการนี้ต้องเรียน103หน่วยกิต คาดว่าใช้เวลาเรียน3 ปีเช่นกันโดยในรายวิชาบังคับเรียนกับกศน.วิชาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ที่เป็นคู่สัญญาทั้งนี้ เด็กในโครงการต้องผ่านกระบวนการฝึกงานและต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เช่นเดียวกันกับเด็กอาชีวะด้วย”นายไพฑูรย์ กล่าว

ดร . ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว20,000 กว่าคนในจำนวนนี้เป็นนักศึกษากศน. 709 คน ซึ่งสอศ.ได้เตรียมค่าใช้จ่ายรายหัวแบบท็อปอัพเพื่อให้สถานศึกษานำมาจัดการ ศึกษาตามโครงการแล้วโดยเมื่อทราบจำนวนผู้เรียนที่ชัดเจนจะจัดสรรเงินให้ทัน การเปิดภาคเรียนที่1/2558 นี้.

 

ที่มา : เดลินิวส์