ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

มศว.ให้ฟรี 6 คะแนนหลังเช็คความถูกต้องข้อสอบรองผอ.-ผอ.

8 พ.ค. 2558 16:09 น.

ผู้อ่าน

ภาพ มศว.ให้ฟรี 6 คะแนนหลังเช็คความถูกต้องข้อสอบรองผอ.-ผอ.

มศว ตรวจความถูกต้องข้อสอบรองผอ.-ผอ.สถานศึกษาเสร็จแล้ว! ให้ฟรี 6 คะแนน ส่งผลให้อาจมีผู้ได้ขึ้นทะเบียนเพิ่มประมาณ 300-400 คน ยันไม่กระทบผู้สอบผ่านรอบแรก แต่ขอ สพฐ.เลื่อนส่งคะแนนเป็นวันที่ 8 พ.ค.นี้ แจงเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยรายชื่อ ด้าน “กมล” ระบุต้องเลื่อนการบรรจุออกไป พร้อมมอบไปศึกษา กม.ไปดูเคสที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถบรรจุแต่งตั้งรอบแรกก่อนได้หรือไม่

       
       วันนี้ (7 พ.ค.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน ศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา และพบว่าข้อสอบระดับผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความผิดพลาด 4 ข้อ ระดับรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีความผิดพลาด 2 ข้อ ซึ่งที่ผ่านมาสพฐ.ได้ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นผู้ออกข้อสอบ และเฉลยคำตอบ กลับไปตรวจสอบเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง และรายงานกลับมาที่ สพฐ. ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มศว ได้ตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบทั้งหมดเรียบร้อยและไม่พบว่ามีข้อสอบที่ผิด พลาดเพิ่มเติม โดยได้เพิ่ม 4 คะแนนให้กับผู้เข้าสอบในระดับผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 2 คะแนนให้กับผู้เข้าสอบระดับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำให้มีผู้สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเพิ่มอีกประมาณ 300-400 คน โดยไม่กระทบกับผู้ที่สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีไปแล้วไปรอบ แรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบระหว่างบัญชีใหม่และบัญชีเก่า ทั้ง 225 เขตพื้นที่ฯ ให้รอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก ทางมศว จึงขอเลื่อนการแจ้งผลคะแนนจากเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม มาเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม และเลื่อนประชุมชี้แจงผลสอบกับผู้อำนวยการเขตพืนที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ไปเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการบรรจุแต่งตั้งออกไปด้วย 
       
       “สำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีในรอบแรกไป แล้ว และมีการเรียกร้องให้ให้สพฐ. เร่งบรรจุแต่งตั้งตามกำหนดเดิมนั้น ตนได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบ กับหน่วยงานที่เคยมีกรณีดังกล่าวและเคยมีคำพิพากษาออกมาแล้ว เพื่อจะดูในกฎหมายว่าสามารถบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในรอบ แรกไปก่อนได้หรือไม่ หากไม่มีผลกระทบอะไรก็อาจจะให้บรรจุไปก่อน แต่ถ้ามีใครไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง และศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาให้สพฐ. บรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในรอบแรกไปก่อน สพฐ.ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ขณะนี้สพฐ. เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และดูในแง่ของกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เกิดความรอบคอบและเป็นประ โยชน์ต่อสพฐ.และผู้เข้าสอบมากที่สุด”นายกมล กล่าว

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ