ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

มธ.ออกนอกระบบ เข้มระบบคัดเลือกอาจารย์ “สมคิด” เตรียมนัด ขรก.มธ.แจงสิทธิ์

15 พ.ค. 2558 09:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ มธ.ออกนอกระบบ เข้มระบบคัดเลือกอาจารย์ “สมคิด” เตรียมนัด ขรก.มธ.แจงสิทธิ์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ภาพ มธ.ออกนอกระบบ เข้มระบบคัดเลือกอาจารย์ “สมคิด” เตรียมนัด ขรก.มธ.แจงสิทธิ์

        “สมคิด” นัด ขรก. มธ. 600 คน ทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์หลังออกนอกระบบ และเลือกจะเป็น ขรก. ต่อหรือเป็น พนง. มหา'ลัย วันที่ 18 พ.ค. นี้ ส่วนตำแหน่ง อธ. มธ.ต้องลาออกจากราชการทันทีที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ 1 เดือน ยัน มธ. ยังเป็นมหา'ลัยเพื่อประชาชน ระบุอนาคตการคัดเลือกอาจารย์ แม้สอบผ่านข้อเขียนของคณะ ก็ต้องส่งให้สภา มธ. กลั่นกรองด้วย เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ ลั่นไม่กีดกันอาจารย์เพศที่ 3
       
       วันนี้ (14 พ.ค.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวาระ 2 และ 3 ไปเมื่อเร็วๆ นี้นั้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม ตนจะนัดประชุมข้าราชการใน มธ. ซึ่งมีประมาณ 600 คน เพื่อชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อ มธ. เปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ เนื่องจากข้าราชการกลุ่มนี้ถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ว่าจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นข้าราชการต่อไป ซึ่งในส่วนของตนเองนั้นตาม พ.ร.บ. ใหม่ที่จะมีขึ้นบัญญัติไว้อยู่แล้วว่า อธิการบดี มธ. จะต้องลาออกจากราชการมาเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลังจากที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ภายใน 1 เดือน ส่วนนักศึกษาและบุคลากรส่วนอื่นๆ นั้นจะมีการทำความเข้าใจในลำดับถัดไป
       
       ทั้งนี้ หลังจาก มธ. เปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีการร่างระเบียบการดำเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด รวมถึงตั้งกรรมการสภา มธ. ชุดใหม่ด้วย เชื่อว่าเมื่อออกนอกระบบไปแล้วจะทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากยิ่ง ขึ้น โดยยืนยันว่า มธ. ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนเช่นเดิม แต่เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการเข้มข้นขึ้น เพื่อให้ มธ. ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยปัจจุบัน มธ. ก็ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก ไม่ใช่พิจารณาแค่คุณสมบัติเบื้องต้นที่จะต้องจบปริญญาโท - เอก มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมแล้ว จะต้องดูคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู  ที่จะต้องมีความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแกลูกศิษย์
       
       “ต่อไปแม้ว่าผู้มาสมัครเป็นอาจารย์จะ สอบผ่านการข้อเขียนของคณะ ก็ไม่ได้หมายว่าจะได้เป็นอาจารย์ทันที เพราะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองของสภา มธ. ก่อน หากมีเรื่องร้องถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ต้องได้รับการตรวจสอบ  ซึ่งหากเป็นจริงตามที่ถูกร้องเรียน ก็คงไม่ผ่านการพิจารณา และยืนยันว่า ที่ผ่านมา มธ. ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรับเพศที่ 3 เข้ามาเป็นอาจารย์แต่ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสมที่สุด เพราะคนที่เป็นอาจารย์จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์”ศ.ดร.สมคิด กล่าว  

 

ที่มา : ผู้จัดการ