ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.เดินหน้าดันร่างกฎหมายตั้งกระทรวงอุดม

25 พ.ค. 2558 10:32 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ทปอ.เดินหน้าดันร่างกฎหมายตั้งกระทรวงอุดม

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาว่า จากการหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ในนาม ทปอ. โดยมีตนเป็นผู้ลงนามยืนยันร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งตนจะลงนามเร็วๆนี้ เพื่อยืนยันให้ทุกฝ่ายทราบถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจผลักดันของ ทปอ. เนื่องจากการบริหารงานอุดมศึกษาจำเป็นต้องแยกเป็นกระทรวง ซึ่งขอยืนยันว่าการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม ในการก่อสร้างสถานที่ โดยจะใช้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่ตั้งกระทรวง ส่วนบุคลากรก็ไม่ต้องตั้งอัตราใหม่สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่คือ เลขาธิการ กกอ. ระดับ ซี 11 มาเป็นปลัดกระทรวงได้

ประธาน ทปอ.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้การแยกเป็นกระทรวง ไม่ใช่ทบวงเหมือนที่ผ่านมานั้น ก็เนื่องจากจะรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้ามาอยู่ด้วย การตั้งเป็นกระทรวงจะทำให้มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยไม่มี.

 

ที่มา : ไทยรัฐ