ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 เครื่อง

27 พ.ค. 2558 10:55 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เลขที่ 31 /2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 เครื่อง

และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง