ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศ เลขที่ 31 /2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 เครื่อง

และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลด