ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.เลิกจ้าง"เลขาคุรุสภา" หลังคสช.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกำหนด

25 พ.ค. 2558 10:27 น.

ผู้อ่าน

ศธ.เลิกจ้างเลขาฯ คุรุสภา "อำนาจ" แจงได้รับหนังสือตั้งแต่ 14 พ.ค. เหตุหมดสภาพพนักงาน เพราะ คสช.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกำหนด ด้าน "ณรงค์" ยังเล่นลิ้น บอกไม่ได้เซ็นเพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่จบ และยังขยายเวลาให้ "สมศักดิ์" อีก 15-30 วัน ชี้แจงกรณีนำเงินลงทุนบริษัทผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อ้างขอเวลาเตรียมเอกสาร
 

ภาพ ศธ.เลิกจ้างเลขาคุรุสภา หลังคสช.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกำหนด

 

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโซเชียลมีเดียได้มีการส่งต่อภาพหนังสือคำสั่งเลิกจ้างนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.53053/1411 เรื่อง การบอกเลิกจ้างเลขาธิการคุรุสภา ถึงนายอำนาจ สุนทรธรรม ลงนามโดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีเนื้อหาว่า ตามข้อตกลงที่อ้างถึงคณะกรรมการคุรุสภา (นายจ้าง) ได้ตกลงจ้างนายอำนาจ สุนทรธรรม (ลูกจ้าง) ตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้เลขาธิการคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกำหนด ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญนี้และที่สุด

     ทั้งนี้ การหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเลขาธิการคุรุสภา ส่งผลต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงจ้างเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ข้อ 2 ที่กำหนดว่าลูกจ้างต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่คุรุสภา ดังนั้น การที่เลขาธิการคุรุสภาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยผลของคำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าวทำให้โดยสภาพเลขาธิการคุรุสภาไม่อาจปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงจ้างได้เช่นกัน และการที่มีข้อตกลงจ้างดังกล่าวไว้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติให้บอกเลิกจ้างนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของการเลิกจ้างเลขาธิการคุรุสภา ที่ 1/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

     ด้านนายอำนาจกล่าวว่า ตนได้รับหนังสือคำสั่งเลิกจ้างตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็รับทราบว่าเจ้านายเลิกจ้าง ก็ต้องยอมรับในคำสั่ง ส่วนจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้น ตนยังไม่ได้ตัดสินใจ

     ด้าน พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า ที่มีกระแสข่าวว่าตนได้ลงนามในหนังสือเลิกจ้างนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา แล้วนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการตรวจสอบปัญหาของทั้ง 3 หน่วยงานยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ (คตร.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งก็จะมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ

     ส่วนในกรณีที่นายสมศักดิ์ ตาไชย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (เลขาฯ สกสค.) ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ สกสค.เพื่อขอขยายเวลาการชี้แจงกรณีนำเงินลงทุนไปโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ 2,100 ล้านบาท และการบริหารงานภายใน จากเดิมที่สำนักงาน สกสค.ทำหนังสือระบุให้ชี้แจง และส่งกลับมาภายในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรณีสำนักงาน สกสค.สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานภายใน โดยนายสมศักดิ์อ้างว่าต้องใช้การคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้ แจงนั้น รมว.ศธ.กล่าวว่า นายสมศักดิ์ได้ทำหนังสือขอขยายเวลาชี้แจงมาถึงบอร์ด สกสค.แล้ว ซึ่งเหตุผลที่นายสมศักดิ์อธิบายมาประกอบการขอขยายเวลานั้นก็พอฟังได้ ซึ่งก็คงอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามความเหมาะสม ส่วนจะให้ระยะเวลาเท่าไหร่นั้น ตนจะหารือกับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการ ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค. อีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นอาจจะขยายให้ 15-30 วัน

 

ที่มา : ไทยโพสต์