ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.มั่นใจ เลื่อนสอบแกต-แพต ไร้ปัญหา

29 ม.ค. 2562 14:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สพฐ.มั่นใจ เลื่อนสอบแกต-แพต ไร้ปัญหา
วันนี้ (29 ม.ค.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มี.ค.2562  โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้กลับไปใช้วันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 23-26 ก.พ.2562 นั้น ในส่วนสนามสอบที่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้สั่งการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่งแล้ว ให้แจ้งไปยังโรงเรียนที่เป็นสนามสอบดำเนินการการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจากงานราชการและนโยบายของรัฐบาลต้องมาก่อน 
 
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้เปิดศูนย์รับเรื่องราว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบ และมอบให้ สพท. รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบดังกล่าว เช่น กรณีที่มีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เรื่องนี้ทาง สพท. ได้ประสานมายัง สพฐ.ให้ออกหนังสือรับรองเหตุผลความจำเป็นในการเลื่อนวันเดินทาง เพื่อที่ทางสายการบินจะได้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเลื่อนวันเดินทาง และกรณีที่นักเรียนบางกลุ่มติดเรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) จำนวนหนึ่ง ทาง สพฐ.ก็จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยบัญชาการรักษารักษาดินแดนด้วยเช่นกัน ส่วนการจองที่พักของนักเรียนที่จะต้องเลื่อนตามวันสอบ GAT/PAT นั้น ทาง สพท.ก็ได้ประสานไปยังโรงแรมในพื้นที่แล้วก็พบว่าไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามตนจะนำข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนทั้งหมด มาสรุปอย่างเป็นทางการ ว่ามีประเด็นใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคและ สพฐ.ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  เพื่อจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสอบ GAT/PAT ในครั้งนี้
 
 
ขอบคุณข่าว : เดลินิวส์