ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.ออกประกาศแจ้งนักเรียนไร้กังวลสอบ GAT/PAT

25 ม.ค. 2562 18:00 น.

ผู้อ่าน

24 มกราคม 2562 - นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพ ศธ.ออกประกาศแจ้งนักเรียนไร้กังวลสอบ GAT/PAT

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับกำหนดการเลื่อนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 จากวันที่ 16-19 ก.พ. 62 มาเป็นกำหนดการเดิม คือวันที่ 23-26 ก.พ. 62 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีกำหนดวันเลือกตั้งออกไปนั้น

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัดที่สมัครเข้าสอบ มีความพร้อมและมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทบทวนความรู้ในวิชาที่ต้องเข้าสอบอย่างเต็มที่ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มหลักสูตร ไม่ต้องเพิ่มเวลาสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาเรียน ซึ่งส่งผลดีทำให้นักเรียนมีความสุข มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ และไม่เคร่งเครียดกับการสอบจนเกินไป

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฯ ทุกแห่ง ทุกสังกัด จัดการเรียนการสอนตามปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

 

ขอบคุณข่าว : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ