ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

8 ก.ค. 2558 14:46 น.

ผู้อ่าน

         เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการสอบ  ควรต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งการสอบ N-NET เป็นการสอบที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดย สทศ. ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. ดังนั้น การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ต้องได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบปฎิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

          นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ
N-NET ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวว่า สทศ.ได้สรุปปัญหาของการจัดสอบ N-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของสทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษาของการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 15 กันยายน 2558

          ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนที่สถานศึกษาจะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ N-NET ในปีการศึกษา 2558 เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการขาดสอบ

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

            คุณพรรณทิพา  ชินชัชาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ บรรยาย เรื่อง การส่งรายชื่อนักศึกษากรณีเทียบโอนประสบการณ์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาที่พลาดและขาดสอบ และการเข้าสอบ E-EXAM เพื่อให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ  

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่   ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่