คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

IMG_6566.JPG

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

IMG_6562.JPG