ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ตั้งแล้ว..."ศิริดา บุรชาติ" ผอ.สทศ.คนใหม่

4 ก.พ. 2562 14:41 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ตั้งแล้ว...ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.คนใหม่
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการ สทศ. เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สทศ. ระบุว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการสรรหา ผอ.สทศ.แทน ผอ.สทศ. ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบสทศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ.พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยตามความในมาตรา 20 และมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสทศ.พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมติคณะกรรมการสทศ.ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 และมติคณะกรรมการ สทศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่17 ม.ค. 2562 จึงขอประกาศรายชื่อ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สทศ.
 
ด้าน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีต ผอ.สทศ. กล่าวว่า  ขณะนี้ทราบว่าทางคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้ทำหนังสือถึงทางกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอบถามถึงกระบวนการสรรหา ผอ.สทศ. ที่ทางนิติกรสรุปว่าถูกต้องนั่นหมายความว่าอย่างไร และในสัปดาห์นี้ตนจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย เพื่อให้ช่วยตรวจสอบเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกผอ.สทศ.  กระบวนการสรรหาต่างๆ ด้วย.
 
ที่มา : เดลินิวส์