ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สทศ.

7 ก.พ. 2562 15:22 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สทศ.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยมี ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ. เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

ภาพ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สทศ.