ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความวุ่นวายในการสอบ PAT 5 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

26 ก.พ. 2562 16:18 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความวุ่นวายในการสอบ PAT 5 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร สทศ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความวุ่นวายในการสอบ PAT 5 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมี ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 

ภาพ ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความวุ่นวายในการสอบ PAT 5 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ภาพ ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความวุ่นวายในการสอบ PAT 5 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์