ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561

2 มี.ค. 2562 11:57 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
 
วันนี้ (2 มี.ค.) ที่โรงเรียนหอวัง กทม. สถาบันทดสอบทางการศึกษาศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบในวันที่ 2 -3 มี.ค.2562 ประกาศผลสอบวันที่ 31 มี.ค. 2562  สำหรับในปีนี้การทดสอบโอเน็ตชั้น ม.6 ผู้มีสิทธิ์สอบ 387,916 คน มีศูนย์สอบ 18 ศูนย์ สนามสอบ 396 สนาม ห้องสอบ 15,904 ห้อง ซึ่งในวันที่ 2 มี.ค. สอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และในวันที่ 3 มี.ค. สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ สำหรับสนามสอบโรงเรียนหอวัง ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 845 คน เด็กปกติ 844 คน และเด็กพิเศษ 1 คน
 
ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
 
โดย ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภาพรวมการจัดสอบโอเน็ต ม.6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น โดยสทศ.และ สพฐ.ได้ร่วมกันบริหารจัดการและวางแผนขั้นตอนการจัดสอบอย่างรอบคอบ จึงไม่มีความน่ากังวลแต่อย่างใด ขณะเดียวกันมาตรการป้องรักษาความปลอดภัยเราให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่เราจะประมาทไม่ได้ ซึ่งการสอบโอเน็ตมีความสำคัญในการใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา รวมถึงยังยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและชาติได้ แม้ในภาพรวมของประเทศยังมีความเหลื่อมล้ำของคะแนนการสอบอยู่ โดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆ ในเมืองจะมีคะแนนโอเน็ตสูงกว่าโรงเรียนเล็กๆ ซึ่ง ศธ.กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ทั้งการจัดการศึกษาเขตพื้นที่พิเศษ การดำเนินโครงการ partner ship school หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้งในอนาคตจะมีการปรับข้อสอบให้มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น รวมถึงตนได้มอบหมายให้ สทศ.ไปหาแนวทางในการจัดทดสอบต่างๆ ในอนาคตให้ครอบคลุมการวัดสมรรถนะผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพราะเข้าใจดีว่าการจัดทดสอบต่างๆ ที่มีอยู่ตอนนี้มีความซ้ำซ้อนมากเกินไป และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีเสียงสะท้อนด้วยเช่นกันว่าอยากให้มีการปรับการทดสอบต่างๆ ลงด้วยเช่นกัน โดยการจัดสอบอาจจะให้เหลือการทดสอบ 2 ครั้ง แต่ให้ครอบคลุมทุกสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งการลดการทดสอบต่างๆ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 2-3 ปี โดยขณะนี้สทศ.กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
 
ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
ภาพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
ขอบคุณข่าว เดลินิวส์