ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

นวัตกรรมการทดสอบ

คู่มือการใช้ระบบ

ผู้อ่าน

คู่มือการใช้งานระบบ E-SCORE คลิกที่นี่
คู่มือการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ สำหรับการดาวน์โหลดใบรายงานผลสอบ คลิกที่นี่
ตัวอย่างใบชำระค่าบริการ การขอใบคะแนน (ต้องมี BarCode เท่านั้น)
ตัวอย่างใบรายงานผลสอบที่ถูกต้อง (ต้องมี BarCode เท่านั้น)